Welkom bij Het Beweegregister Nederland

Het Beweegregister Nederland is het grootste kwaliteitsregister voor beweegaanbieders in Nederland. Het register heeft het primaire doel om de kwaliteit van beweegaanbod te bewaken. Hiernaast beschermt het de klant tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van mensen die dit beroep uitoefenen. Het register geeft duidelijke kwalificaties aan waar een beweegaanbieder aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor (her)registratie. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars die in het register staan ingeschreven. Aan registratie in het Beweegregister gaat een verplichte kwalificatieprocedure vooraf. 

Het Beweegregister biedt de klant zekerheid dat de beroepsoefenaar naar behoren handelt. 

 

Enquête

Wat vindt u van onze nieuwe website?

Totaal stemmen: 2735

Contact

Beweegregister Nederland
Joke Smitstraat 1
1103 DD Amsterdam
(correspondentieadres)

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode