Over het Beweegregister

Het Beweegregister is het grootste kwaliteitsregister voor beweegaanbieders in Nederland. Het register heeft het primaire doel om de kwaliteit van het beroep en de manier waarop die wordt uitgevoerd te bewaken. Hiernaast beschermt het de klant tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van mensen die dit beroep uitoefenen. Het register geeft duidelijke kwalificaties aan waar een beweegaanbieder aan zou moeten voldoen om in aanmerking te komen voor (her)registratie. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van de beroepsoefenaars die in het register staan ingeschreven. Aan registratie in het Beweegregister gaat een verplichte kwalificatieprocedure vooraf. 

Het Beweegregister biedt zowel de klant, als eventuele samenwerkingspartijen, zekerheid dat de beroepsoefenaar naar behoren handelt.

Het register biedt ook ruimte voor erkenning van buitenlandse diploma’s. Dit is bedoeld voor trainers die hun opleiding in het buitenland hebben genoten om vervolgens in Nederland werkzaam te zijn. 

Wilt u weten of uw trainer bekwaam is om zijn beroep uit te oefenen? Dit kan op naam, naam van de organisatie, maar ook op BR-nummer. Iedere beweegaanbieder heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BR-nummer. Vraag dit nummer aan de desbetreffende beweegaanbieder.

> Ga naar Zoek in Register

Contact

Beweegregister Nederland
Joke Smitstraat 1
1103 DD Amsterdam
(correspondentieadres)

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode