FAQ (veelgestelde vragen)

 • Wat is de procedure voor registratie?

  Zodra wij uw aanvraag voor registratie hebben ontvangen, vindt er een beoordeling plaats op basis van de door u ingestuurd bewijsmateriaal. Dit zijn veelal diploma's en/of certificaten van beroepsgerelateerde opleidingingen die u heeft afgerond.

  Indien de uitslag van de beoordeling positief is wordt u geregistreerd in het algemeen register. U ontvangt dan uw persoonlijke BR-pas met daarop uw BR-nummer.

 • Zijn er kosten verbonden aan de registratie?

  Het aanvragen voor registratie en de beoordeling is gratis. Voor de registratie zelf, welke volgt na een positieve beoordeling, wordt een jaarlijkse bijdrage van €50,- excl. BTW gereken en uw persoonlijke BR-pas kost €8,- excl. BTW. Bij een negatieve beoordeling worden er geen kosten in rekening gebracht.

 • Ik heb een positieve beoordeling behaald, maar heb ik sta nog niet in het register vermeld?

  De registratie is pas volledig wanneer aan alle verplichtingen is voldaan. Hier horen ook de finaciële verplichtingen bij.
  Zodra aan alle verplichtingen is voldaan, wordt u vermeld in het register.

 • Wie heeft inzage in het beweegregister

  Het Beweegregister is openbaar. Hier kan op BR-nummer (BeweegRegister nummer) of naam in het zoeksysteem gezocht worden. Indien u geen resultaten vindt, wil dit zeggen dat de desbetreffende persoon of organisatie niet geregistreerd staat in het Beweegregister.

  Het volledige overzicht van het Beweegregister is vertrouwelijk en wordt enkel gedeeld met patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

 • Ik sta ingeschreven in het algemeen register, maar wil graag in het specialisatie register. Hoe gaat dit in zijn werk?

  Registratie in het specialisatie register zal plaatsvinden indien uw specialisatie hiervoor een keuring heeft ondergaan door een erkende keuringsinstantie of wanneer u één van de FitComplete of Fitvak erkende specialisatie opleidingen heeft genoten.


  Aan registratie in het specialistie register zijn geen extra kosten verbonden.

 • Ik wil mij graag specialiseren om in het specialisatie register te komen, waar kan ik dit doen?

  Uw erkende specialisatie kunt u volgen bij een FitComplete erkende opleidingspartner.

  Deze kunt u vinden op: FitComplete - Opleidingen

 • Ik heb een opleiding gevolgd, maar deze bleek niet geaccrediteerd te zijn. Wat nu?

  Geen nood. Meld de opleiding aan bij Meldpunt en wij nemen contact op met de opleidingsinstantie om de opleiding alsnog te accrediteren. Wanneer de accreditatie is verleend voor de opleiding, kunt u een aanvraag bij ons indienen om uw accreditatiepunten alsnog toe te schrijven.

 • Kan ik mijn punten vanuit het algemeen register meenemen naar het specialisatie register?

  Ja. Uw accreditatiepunten zijn niet gebonden aan het register waar u ingeschreven staat. Als u dus 70 accreditatiepunten heeft terwijl u ingeschreven staat in het algemeen register, blijft dit puntenaantal exact hetzelfde als u zich inschrijft in het specialisatie register.

Contact

Beweegregister Nederland
Joke Smitstraat 1
1103 DD Amsterdam
(correspondentieadres)

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode